• Överför filer till ett USB minne, minneskort eller hårddisk

      • I den här kursen får du lära dig hur man för över filer från en dator till en extern enhet, till exempel för att säkerhetskopiera alla dina viktiga filer.