• Anpassa utséendet i Windows 10

      • Genom att anpassa din dators utséende kan du göra den mer personlig och skapa en trevligare arbetsmiljö.