• Anpassa aktivitetsfältet i Windows 10

      • Genom att anpassa aktivitetsfältet kan du arbeta effektivare och komma åt dina filer och program mycket snabbare.