• Allmänna villkor Teknikkompis AB
    • Nyhetsbrev
    • Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev och få gratis tillgång till extra material så som vår kommande e-bok!

RUT-Avdrag

Från och med den 1 augusti 2016 är även IT-Tjänster i hemmet avdragsgilla med RUT-Avdraget. Detta innebär att du kan göra avdrag på 50% av arbetskostnaden på IT-Tjänster så länge de utförs i ditt hem. RUT-Avdraget har ett maxbelopp på 25 000 kr om året för personer under 65 år och ett maxbelopp på 50 000kr om året för personer över 65 år.

RUT-Avdraget gäller för följande IT-Tjänster, reparation, installation och underhåll av datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater, smarta telefoner, skrivare, skannrar och nätverksutrustning, m.m. Du kan se hela listan på avdragsgilla IT-Tjänster på skatteverkets hemsida.

Vid fall där Skatteverket efter begäran inte medger utbetalning av RUT-Avdrag faktureras beställaren återstående del av arbetskostnaden.