• 7 saker du behöver veta om teknikutvecklingen 2017

 • 1.Artificiell intelligens

  Att skapa intelligenta system som är självlärande, självkorrigerande och anpassar sig snarare än att bara utföra fördefinierade instruktioner förväntas bli teknikföretagens  huvudfokus under 2017 och några år framöver. Artificiell intelligens har beskrivits som det som kommer bli det enskilt viktigaste genombrottet i världshistorien då detta i praktiken kommer innebära exponentiella framsteg på alla fronter; miljö, sjukvård, mat, energi, transport m.m. Huvudanledningen till att det inte går snabbare är dock just att det också finns risker som måste kalkyleras och undvikas.

  2. Intelligenta appar

  Intelligenta applikationer kommer bli allt viktigare. Virtual Personal Assistants (VPA) är finns redan idag i många telefoner och kan hjälpa oss besvara vilken fråga som helst egentligen. Syftet med apparna är att göra vardagen enklare, samtidigt som de lär sig ditt användarmönster och självständigt anpassar sig efter dig,  till exempel genom att prioritera din e-post efter klockslag och var du befinner dig. De största VRA-apparna just nu är Apples Siri och Google Now.

  Ett annat stort område för intelligent applikation är Video Content Analysis (VCA) som har potential att ta videoanalys till en helt ny nivå. Genom att samla in videomaterial och analysera datan kan apparna dra slutsatser av hur kunder rör sig i en butik eller vilken ingång till arenan som har minst kö, för att sen skicka vidare insikterna till mottagaren.

   

  3. Virtual Reality

  VR är ett annat område som länge varit på tapeten, och som vi redan skrivit om här. och vars utveckling gått riktigt snabbt senaste tiden. Sannolikt kommer detta inom en snar framtid leda till stora förändringar i hur individer interagerar med varandra, precis som smartphone förändrade vårt sätt att kommunicera, då möjligheten öppnas upp för att vi kan leva hela våra liv genom ett par glasögon.

   

  4. Intelligenta ting

  Nya intelligenta ting delas in i tre kategorier: robotar, surr och autonoma fordon. Inom intelligenta ting ryms även Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens. Under 2017 kommer dessa finnas representerande överallt: i hemmet, på kontoret, på fabriksgolvet och i sjukhusen. Vår dammsugare, bil eller varför inte vår eltandborste kommer att kunna vara uppkopplad till internet och analysera vårt behov och hur det kan optimeras.

   

  5. Digitala valutor

  Redan idag sker en mängd valutatransaktioner och betalningar med hjälp av digitala valutor som fungerar med hjälp av blockkedjetecknik. Blockkedjan utgör basen för den vanligaste elektroniska valutan bitcoin, vilken gör det möjligt att kunna betala över internet utan en tredje part, som regel en bank. I längden kan detta leda till att banker blir överflödiga för att göra betalningar och godkänna transaktioner. Vem som helst kan betala vem som helst över hela världen, snabbt och enkelt.

   

  6. Röststyrning 2.0

  I framtiden, redan 2017, kommer vi kommunicera med fler enheter via våra röster. I ett första steg handlar det om röstassistenter i mobilen och smarta högtalare, men utveckligen pågår för fullt och antalet aktiviter som kräver manuell input kommer drastiskt minska. Vi kommer tala om för bilarna vilken temperatur vi önskar i kupén, diktera alla kommandon åt datorn och TVn och ställa frågor rakt ut på kontoret för att sekunden senare få svar av den produkt vi adresserar. Mycket pekar också på att sakerna vi styr kommer ha ett interface som svarar intelligent, och att våra instruktioner kan lämnas i något som mest liknar ett samtal.

   

  7. Säkerhet

  Utvecklingen av IOT, digitala teknikplattformar och applikationsarkitekturer innebär att säkerhet aldrig går att betrakta som något konstant. Istället ska den betraktas som något flytande och adaptivt. Det som är säkert idag är antagligen inte det imorgon och för många företag väntar ett ökat fokus på säkerhet. I en värld där allt är uppkopplat mot internet betyder det också att vem som helst i teorin kan koppla upp sig mot en användare om man inte är väl skyddad.